Algemene voorwaarden

Welkom bij Carrie Cushion

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Carrie Cushion.

Carrie Cushion is een merk van EMTEK Ergonomics B.V.

EMTEK Ergonomics B.V. bevindt zich op:

Wijzend 62, Grootebroek – 1613 KP, Holland

Bij toegang tot deze website gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert. Blijf de website van Carrie Cushion niet gebruiken als u niet alle op deze pagina vermelde voorwaarden accepteert.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en enige of alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van het Bedrijf accepteert. “Het bedrijf”, “onszelf”, “wij”, “ons” en “ons” verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of de Klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door formele vergaderingen van bepaalde duur, of op een andere manier, met het uitdrukkelijke doel om de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de door de onderneming vermelde diensten / producten, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, wordt als uitwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzend ernaar.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door de website van Carrie Cushion te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Carrie Cushion. De meeste moderne interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek op te halen. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de mensen die het bezoeken mogelijk te maken. Sommige van onze aangesloten / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn Carrie Cushion en / of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op de Carrie Cushion-website. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina’s van https://www.carriecushion.nl bekijken en / of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

Materiaal van https://www.carriecushion.nl opnieuw publiceren
Materiaal verkopen, verhuren of in licentie geven van https://www.carriecushion.nl
Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van https://www.carriecushion.nl
Inhoud van https://www.carriecushion.nl her distribueren (tenzij inhoud specifiek is gemaakt voor her distributie)

Gebruikers opmerkingen

Bepaalde delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen, informatie, materiaal en gegevens (‘Opmerkingen’) op delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Carrie Cushion schermt, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voorafgaand aan hun verschijning op de website en opmerkingen weerspiegelen niet de meningen of meningen van Carrie Cushion, zijn agenten of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen geven de mening en mening weer van de persoon die een dergelijke mening of mening plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Carrie Cushion niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de opmerkingen of voor eventuele verlieskosten, aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en of geleden als gevolg van enig gebruik van en / of het plaatsen van en / of het verschijnen van de opmerkingen op deze website.

Carrie Cushion behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die zij naar eigen goeddunken als ongepast, aanstootgevend of anderszins in strijd met deze algemene voorwaarden beschouwt.

U garandeert en verklaart dat:

 • U het recht heeft om de opmerkingen op onze website te plaatsen en over alle benodigde licenties en toestemmingen te beschikken;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken of andere eigendomsrechten van derden;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal of materiaal dat een inbreuk op de privacy is;
 • De opmerkingen worden niet gebruikt om zakelijke of aangepaste of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

U verleent hierbij aan Carrie Cushion een niet-exclusieve royaltyvrije licentie om anderen te gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties kunnen linken naar onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuws organisaties;
 • Online directorydistributeurs kunnen, wanneer ze ons in de directory vermelden, op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven;
 • en systeembrede geaccrediteerde bedrijven behalve het vragen van non-profitorganisaties, winkelcentra voor liefdadigheidsinstellingen en fondsenwervende liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogelijk maken.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) houdt niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring in van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past in de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen naar eigen goeddunken andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en / of bedrijven, zoals de Kamer van Koophandel en Consumentenbonden;
 • com community-sites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen, waaronder sites voor het geven van goede doelen, online directorydistributeurs;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de primaire klanten bedrijven zijn;
 • en onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat: (a) de link niet ongunstig op ons of onze geaccrediteerde bedrijven zou reflecteren (bijvoorbeeld handelsverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, zoals work-at- home kansen, is niet toegestaan ​​om te linken); (b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid in verband met de hyperlink zwaarder weegt dan de afwezigheid van; en (d) wanneer de link in de context van algemene informatie over hulpbronnen is of anderszins consistent is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of soortgelijk product ter bevordering van de missie van de organisatie.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past in de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar service@carriecushion.nl. Geef uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en / of e-mailadres) en de URL van uw site op, een lijst met URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken voor een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt, is dit logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de verbindende partij.

Het gebruik van het logo of andere illustraties van Carrie Cushion is niet toegestaan ​​voor koppelingen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iframes

Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, mag u geen frames rond onze webpagina’s maken of andere technieken gebruiken die op enige wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen op een dergelijk verzoek. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door te blijven linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze koppelingsvoorwaarden.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet garanderen; noch verbinden wij ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Inhoudsaansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud die op uw website wordt weergegeven. U stemt ermee in ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw website. Geen enkele link (s) mogen verschijnen op enige pagina op uw website of in een context die inhoud of materialen bevat die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, anderszins inbreuk pleegt op of pleit voor de inbreuk of andere schending van enige rechten van derden.

ontkenning

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, zonder beperking, alle garanties geïmpliceerd door de wet met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en / of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw verplichtingen beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of
 • sluit onze of uw verplichtingen uit die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) gelden alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en wegens schending van wettelijke plichten. Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.